ÇIKAN AORT ANEVRİZMASI VE AORT YETMEZLİĞİNDE AORT CERRAHİSİ

ÇIKAN AORT ANEVRİZMASI VE AORT YETMEZLİĞİNDE AORT CERRAHİSİ

Aort kökünde aort kapakçıkların tutunduğu iskelette ve kapakçıkların etrafını saran aort bölümündeki genişlemelere bağlı aort kapakçığında da yetmezlik yani kaçak ortaya çıkmaktadır.

Normalde aort kökünde aort çapı; yaşa, cinsiyete, vüzut yüzey alanine göre değişmekle birlikte ortalama 2,5-3,7 arasında değişmektedir. Çıkan aort anevrizması nedeniyle ameliyat planlanan hastalarda aort kökü ve kapaklar değerlendirilmektedir.

Aort yetmezliği ciddi olan hastalarda mutlaka kaçak ortadan kaldırılmalı, genişlemiş aort segmenti değiştirilmelidir.

Aort kökünü içine alan anevrizma ve kapak proplemlerinde tedavide çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

aort-kökü-anevrizması

Resim 1. Aort kökünde anevrizma

Eğer kapakta ciddi proplem söz konusu ve aort kökü 4cm üzerinde ise kapak ve aort kökünün değiştirildiği BENTAL operasyonu uygulanmaktadır. Bu operasyonda aort kapağı çıkartılmakta, kapağın hemen üzerinden kalbi besleyen koroner damarlar çıkmakta olup, coroner damar ağızları yaklaşık 1.5-2 cm çapında düğme şeklinde çıkartılmakta. Daha sonra aort köküne hazır fabrikasyon kapaklı suni aort damarı dikilmektedir. Bu işlemi takiben kapakçığın yaklaşık 1cm üzerinden suni aort üzerine düğme şeklinde çıkartılan sol ve sağ koronerleri dikmek için yine benzer çapta iki adet delik açılarak buraya dikilmektedir. Operasyon sonrasında protez kapakta pıhtılaşma olmaması için ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmaları gerekmektedir.

Bu bölgeye yönelik olarak eğer kapakta yetmezlik söz konusu iken aort kökünde genişleme olmaksızın yalnızca çıkan aorta anevrizma varsa bu defa aort kapak değiştirilir ve kapak etrafındaki aort dokusu değiştirilmeden yalnızca çıkan aort bölümü değiştirilir.

https://www.youtube.com/watch?v=dkmJIhqVaaQ&t=3s

Video 1. Aort kökü anevrizma ameliyatı

Bazende aort kökünü içine alan anevrizmalarda aort kapakta orta derece veya ciddi yetersizlik bulunan olgularda aort kapağı değiştirilmeksizin, kapağın çevresindeki aort dokusu değiştirilerek ve ayrıca kapağın oturduğu iskelet alanı daraltılarak yetmezlik ortadan kaldırılmaktadır. Bu yöntemde de yine coroner damar ağızları düğme şeklinde çıkartılarak suni damar üzerinde açılan deliklere implante edilmektedirler. Bu yönteme genel olarak DAVİD OPERASYONU denilmektedir. Yaklaşık 15 yıllık yeniden operasyon gerektirme oranı %5-10 civarındadır..

https://www.youtube.com/watch?v=aAGEbIqkbQc

Video 2. Aort kökü anevrizmasında kapak koruyucu cerrahi

Bu işlemin en büyük avantajı hastanın protez kapak takılmaması nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmayacaktır. Buna bağlı pıhtılaşma ve kanama gibi komplikasyon görülmeyecektir. Ayrıca protez kapağa ait kapak enfeksiyonu gözükmemektedir. Bu operasyon sonrasında hastalarda aort yetmezliği oldukça düşük oranda tekrarlamaktadır.

Dr.İlhan Gölbaşı