VİDEO GALERİ

Biküspit Aort Kapak ve Aort Anevrizmasında Bental Ameliyat

Robotik Cerrahi İle Atriyal Septal Defektin Kapatılması İşlemi

Aort Kökü Anevrizması ve Aort Yetmezliği

Aort Anevrizması Ameliyatı