VİDEO GALERİ

BİKÜSPİT AORT KAPAK VE AORT ANEVRİZMASINDA BENTAL AMELİYAT

ROBOTİK CERRAHİ İLE ATRİYAL SEPTAL DEFEKTİN KAPATILMASI İŞLEMİ

AORT KÖKÜ ANEVRİZMASI VE AORT YETMEZLİĞİ

AORT ANEVRİZMASI AMELİYATI