BİKÜSPİT AORT KAPAĞI VE AORT ANEVRİAZMASINDA AORT CERRAHİSİ

Gençlerde gelişen çıkan aort genişlemeleri veya anevrizmalarında sıklıkla aort kapağın normalde üç yaprakçıklı olması gerekirken iki yaprakçıklı (Biküspit) olduğu görülmüştür. Burda iki yaprakçıklı kapakçık anamolisi en sık görülen doğumsal kalp anamolisini oluşturmaktadır.

Ortalama görülme sıklığı %05-1.5 arasında değişim göstermektedir. Biküspit aort kapağı bulunan olgularda fizyolojik laminar kan akımı bozulur ve türbülan bir akım gelişir. Buna bağlı olarak aort duvarında anevrizma (balonlaşma) gelişir.

Biküspit aort kapağı bulunan hastalarda gelişen dilatasyon diseksiyon ve rupture gelişimine eğilim gösterir. Her iki durumda çok ciddi tehlike arzetmektedir. Bundan dolayı biküspit aort kapağı bulunan kişilerde aort çapındaki genişleme sıkı takibe alınmalıdır.

Biküspit aort kapağında aort duvarındaki doku özellikleri

Biküspit aort kapağı bulunan hastalarda da marfan sendromuna benzer aort duvarında histolojik değişiklikler gözlenir. Bunlar aort duvarının en önemli olan orta tabakasında (media) aortun sağlamlığını ve elastikiyetini sağlayan elastin ve kollajen üreten hücrelerde nekroz (ölüm) gözlenir. Buna bağlı olarak aort duvarında anevrizma gelişimine eğilim artar.

Biküspit aort kapak görülme oranı cinsiyete göre farklılık göstermekte olup erkek/bayan oranı 3/1’dir.

Biküspit aort kapağı bulunan olgularda aort kapağında kaçak veya darlık gelişebilmektedir. Her iki durum da aorta çapında genişlemeye katkıda bulunmaktadır.

Normal bireylerde çıkan aort çapı 2,1-3.7cm arasında değişim göstermektedir. Bu çap değişikliği yaş, cinsiyet, vücut yüzey alanı gibi faktörlere bağlı değişiklik gösterir. Ayrıca kan basıncı da önemli bir etkiye sahiptir.

Anevrizma tanımı aort çapını beklenen değerinin 1.5 misli olması olarak tanımlanmaktadır. Tedavi gerektiren anevrizma çapı 5.5 cm olarak kabul edilmiştir.

Biküspit aort kapaklı olgularda çocukluk çağında aort damarında genişleme başlar ve yaşla beraber artış gösterir. Genel olarak 30 yaş altındaki %56 oranında aort damarında genişleme saptanmıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=f_7qz5U-crk&t=14s

Video 1. Biküspit aort kapak ve aort anevrizması cerrahisi

Bu hastalarda aort damarında diseksiyon ve rüptür gelişimi daha genç yaşta gelişir. Kırk yaş altındaki hastaların yaklaşık %24’ünde diseksiyon gelişmekte olup, normal populasyona göre dokuz misli daha fazla görülmektedir. Biküspit aortik kapak marfan sendromundan 100 misli daha fazla görülürken, diseksiyon görülme oranı eşittir.

Biküspit aort kapaklı hastaların %75’i aort stenozu nedeniyle, %13’ü aort kapak kaçağı nedeniyle ameliyat edilmişlerdir.

Biküspit aortik kapak ve aort anevrizması gelşen hastalarda cerrahi tedavi; 5cm üzerinde yapılır. Eğer çap 4.5 iken yıllık genişleme hızı 0.5 cm üzerinde ise cerrahi tedavi gerekir.

Dr.İlhan Gölbaşı