Sessiz Senfoni

ilhan1

Uzun zamandır ilgilendiğim bir şaheserden, kalbimizden bahsetmek istiyorum....

Göğüs kemiğinin arkasında, her iki akciğerin ortasında yer alan kalbimiz, etrafını saran bir çift kaygan zar içerisinde bulunmaktadır. Büyüklüğü genel olarak kişinin yumruğu kadar olup ağırlığı 250-350 gr arasında değişmektedir. Yapısal olarak dört odacıklı olup, sağ kulakçık ve karıncık sağ kalbi, sol kulakçık ve karıncıkta sol kalbi oluşturur. Toplardamarların getirdiği kirli kan sağ kalp tarafından akciğerlere gönderilir. Akciğerlerde oksijenlenmiş temiz kan ise sol kalbe gelir ve aort damarı ile bütün vücuda gönderilir.

Kulakçıklardan karıncıklara girişte mitral ve triküspit, karıncıklardan çıkışta pulmoner ve aort kapakçıklar bulunmaktadır. Bu kapakçıklar kanın ileri gidişine izin verirken, geri kaçışına engel olmaktadırlar. Karıncıklara kan dolduktan sonra girişteki kapakçıklar kapanır ve çıkıştaki kapaklar açılır ve kan aortaya gönderilir. Kapakçıkların yapısı ve kapanıp açılmalarını sağlayan elektriksel ve mekanik sistem muhteşemin ötesinde ileri mühendislik harikası olarak dizayn edilmiştir. Kalbimizde pompalama görevi yapan kulakçık ve karıncık adaleleri ömür boyu yorulmadan kasılırlar. Ancak kasılmaları için motorlardaki ateşleme sistemi gibi mutlaka elektrik uyarı gerekmektedir. İlk elektriksel uyarı sağ kulakçıktaki ana merkezden kendiliğinden çıkmaktadır. Bu uyarı özel ileti yollarıyla kalbin kulakçık ve karıncıklarındaki bütün hücrelere kadar ulaşmaktadır. Böylece önce kulakçıklar daha sonra karıncıklardaki milyonlarca kas hücreleri aynı anda kasılarak kalp atımını oluşturmaktadırlar. Bu atımları oluşturan kas hücrelerinde saniyenin binde biri gibi sürelerde çok karmaşık hücresel hadiseler gerçekleşmektedir.

Kalbimizin ürettiği bu elektriksel aktivite vücut yüzeyine de yayıldığı için elektrokardiyogram cihazı ile kayıt edilir ve kalbimizle ilgili problemlerden haberdar oluruz.Kalbimizde yer alan hücrelerin tamamı otomatik uyarı çıkarma yeteneğine sahip olduğu halde, sağ kulakçıktaki ana uyarı merkezi aktif olduğu takdirde uyarı çıkarmazlar. Eğer ana merkezden yeterli sayıda elektrik uyarı çıkaramazsa hemen diğer alt merkezler bu görevi üstlenirler. Çünkü hiçbir zaman kalp atımları yani yaşamımız şansa bırakılmaz. Kısa süreli birkaç saniye atımın olmaması bayılmamıza, daha uzun süreli atımların olmaması ise hayati tehlikeye neden olur. Bu durum genellikle ciddi kalp hastalıklarına bağlı gelişir ve genellikle kalp pili takılmasını gerektirir. Ana merkez ihtiyaçla orantılı olarak dakikada 60-80 arasında uyarı çıkarmaktadır. Bu efor esnasında 150-200’e kadar ulaşabilmektedir.

Bu muhteşem organımız anne karnındaki 6. haftadan itibaren çalışmaya başlamakta ve yorulmaksızın ölünceye kadar atmaktadır. Kalbimiz bir günde 100.000, bir ömürde ise 2 milyar defa atmaktadır. Pompalanan kan miktarı ise günde 7-10 ton olup, bir ömür boyunca ortalama 200. 000 ton kan pompalanmaktadır. Bu miktar yaşam tarzı ve süresine bağlı olarak daha da artabilmektedir. Kalbimiz tarafından dağıtılmak üzere kan ana şebeke olan aort damarımıza gönderir. Aort damarımız da olağan üstü yapısal özelliklere sahiptir. Aort damarımızın yapısındaki kollajen ve elastin sayesinde hem sağlam hem de esnek bir yapıya sahiptir. Kalbin her atımıyla bereber aort damarımız genişler ve tekrar eski halini almaktadır. ve böylece kendisine gelen kanın daha ileri gitmesini sağlamaktadır.Kalbimizin en önemli özelliğinden birisi de sesidir. Bu sesler ritmik olup, sanki iki notalı bir sessiz senfoni şeklindedir. Çünkü, normalde duyulmayan, dinleme cihazı veya kulağımızı göğüs duvarına dayadığımızda duyulan seslerdir. Bu sesler sayesinde kalp zarı, adalesi, kapakları ve elektriksel aktivitesi hakkında fikir sahibi oluruz. Aksi takdirde gelişen problemleri fark edemezdik.

Bir ömür boyu tonlarca kanı yorulmadan, hissettirmeden gönderen kalbimiz aşkın mabedi olarak da bilinmektedir.....

Kalbimiz aşkını, ama gerçek aşkını bu iki notalık sessiz senfoniyi çalarak dile getirir...

Her bestenin bir güftesi vardır, bu aşk melodisinin güftesini ise ancak gönülden dinlersek

duyabiliriz. İste o zaman kalbimizin bir ömür yorulmadan 2 milyar atımı nasıl gerçekleştirdiğini ve gerçek aşkın gücünü anlarız.....

Uzun yıllar yüreğinizdeki aşk mabedinde sessiz senfoninin susmaması dileğiyle!....

imza