AORT HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ: ANEVRİZMA VE DİSEKSİYON

AORTA'NIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aorta'nın yapısal özellikleri

Kalbin sol karıncığından pompalanan oksijenlenmiş kanı bütün doku ve organlara dalları aracılığı ile taşıyan vücudun en büyük atardamardır.

AORT ANEVRİZMA NEDİR? NEDEN GELİŞİR?

Aort anevrizmalarında tedavi

Aort hastalıkları genel olarak diseksiyon(duvarında yırtılma), anevrizma (genişleme) başlığı altında toplanır. Aort çapının normalin yaklaşık 1.5-2 misli genişlemesine veya %50 artış göstermesine anevrizma denir.

AORT DAMARI GENİŞ OLANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

AORT DAMARI GENİŞ OLANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Aort damarı kalpten çıkan ana arter olup, göğüs ve karında olmak üzere ikiye ayrılır. Aorta tıpkı belediyenin binalara su taşımak için caddelere döşediği geniş borulara benzemektedir.

AORT ANEVRİZMASI VE HİPERTANSİYON

AORT ANEVRİZMASI VE HİPERTANSİYON

Kalbimizin gönderdiği temiz kanı taşıyan ana atardamarımıza aort damarı denilmektedir.

AORT DİSEKSİYONU VE AORT CERRAHİSİ

Aort diseksiyonu, aortun iç tabakasının yırtılarak kanın orta katmana geçmesi ve yüksek basınçın etkisi ile damar içinde ikinci bir yol oluşturarak ilerlemesi sonucu ortaya çıkan çok ciddi bir tablodur.

ÇIKAN AORT ANEVRİZMASI VE AORT YETMEZLİĞİNDE AORT CERRAHİSİ

ÇIKAN AORT ANEVRİZMASI VE AORT YETMEZLİĞİNDE AORT CERRAHİSİ

Aort kökünde aort kapakçıkların tutunduğu iskelette ve kapakçıkların etrafını saran aort bölümündeki genişlemelere bağlı aort kapakçığında da yetmezlik yani kaçak ortaya çıkmaktadır.

MARFAN SENDROMU

MARFAN SENDROMU

Marfan sendromu ilk olarak 1896 yılında Fransız çocuk hekimi Dr. Antoine Marfan tarafından beş yaşındaki kız çocuğunda tanımladı. Marfan sendromu otozomal dominant geçen bağ dokusu hastalığıdır. Hastalık 10.000 doğumda 2-3 civarında görülmektedir.

AORTİK İNTRAMURAL HEMATOM

AORTİK İNTRAMURAL HEMATOM

Aort duvarında intimal yırtık olmaksızın vazavazorumların rüptürüne bağlı media tabakasına kanamaya bağlı lokalize olarak duvar kalınlığının 5mm üzerine çıkmasıdır. Damar duvarındaki trombüs sirküler veya yarım ay şeklinde görülür.

BİKÜSPİT (ÇİFT YAPRAKLI) AORT KAPAK

BİKÜSPİT (Çift yaprakçıklı) AORT KAPAK VE AORTA

Biküspit aort kapakçık çok sık ve doğuştan görülen kalp anamolilerinden bir tanesidir. Normalde üç yaprakçıklı olan aort kapağı bu hastalarda iki yaprakçıklı olmaktadır. Genel olarak toplumda görülme oranı %0.5-1.3 arasında değişmektedir. Buna bağlı olarak aort dilatasyonu (genişleme), diseksiyon ve rüptür gibi önemli komplikasyonlar gelişebilmektedir.

BİKÜSPİT AORT KAPAĞI VE AORT ANEVRİAZMASINDA AORT CERRAHİSİ

Gençlerde gelişen çıkan aort genişlemeleri veya anevrizmalarında sıklıkla aort kapağın normalde üç yaprakçıklı olması gerekirken iki yaprakçıklı (Biküspit) olduğu görülmüştür. Burda iki yaprakçıklı kapakçık anamolisi en sık görülen doğumsal kalp anamolisini oluşturmaktadır.