AORT HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ: ANEVRİZMA VE DİSEKSİYON

Aorta'nın yapısal Özellikleri Nelerdir?

Kalbin sol karıncığından pompalanan oksijenlenmiş kanı bütün doku ve organlara dalları aracılığı ile taşıyan vücudun en büyük atardamardır.

Aort Anevrizmaları ve cerrahi/stent

Aort hastalıkları genel olarak diseksiyon(duvarında yırtılma), anevrizma (genişleme) başlığı altında toplanır. Aort çapının normalin yaklaşık 1.5-2 misli genişlemesine veya %50 artış göstermesine anevrizma denir.

Aort Diseksiyonu ve aort cerrahisi

Aort diseksiyonu, aortun iç tabakasının yırtılarak kanın orta katmana geçmesi ve yüksek basınçın etkisi ile damar içinde ikinci bir yol oluşturarak ilerlemesi sonucu ortaya çıkan çok ciddi bir tablodur.

Çıkan Aort Anevrizması ve aort yetmezliğinde aort cerrahisi

Aort kökünde aort kapakçıkların tutunduğu iskelette ve kapakçıkların etrafını saran aort bölümündeki genişlemelere bağlı aort kapakçığında da yetmezlik yani kaçak ortaya çıkmaktadır.

Biküspit Aort Kapağı ve aort anevrizmasında aort cerrahisi

Gençlerde gelişen çıkan aort genişlemeleri veya anevrizmalarında sıklıkla aort kapağın normalde üç yaprakçıklı olması gerekirken iki yaprakçıklı (Biküspit) olduğu görülmüştür. Burda iki yaprakçıklı kapakçık anamolisi en sık görülen doğumsal kalp anamolisini oluşturmaktadır.

MARFAN SENDROMU

Marfan sendromu ilk olarak 1896 yılında Fransız çocuk hekimi Dr. Antoine Marfan tarafından beş yaşındaki kız çocuğunda tanımladı. Marfan sendromu otozomal dominant geçen bağ dokusu hastalığıdır. Hasyalık 10.000 doğumda 2-3 civarında görülmektedir.

AORTİK İNTRAMURAL HEMATOM

Aort duvarında intimal yırtık olmaksızın vazavazorumların rüptürüne bağlı media tabakasına kanamaya bağlı lokalize olarak duvar kalınlığının 5mm üzerine çıkmasıdır. Damar duvarındaki trombüs sirküler veya yarım ay şeklindegörülür.