AORTA'NIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aorta'nın yapısal özellikleri

Kalbin sol karıncığından pompalanan oksijenlenmiş kanı bütün doku ve organlara dalları aracılığı ile taşıyan vücudun en büyük atardamardır.

Aort damar duvarı 3 katmandan oluşmaktadır. En içteki tabakada damarların iç yüzeyini kaplayan endotel hücreleri döşelidir. Orta tabakada ise damar elastikiyetini sağlayan muskuler hücreler ve elastik lameller yer alır.

En dışta ise bağ dokusundan zengin tabaka yeralır.

11349Aort 1

Şekil I. Aort duvarı kısa ve uzun eksen

Aortanın seğmentleri nelerdir?

Aorta 4 temel segmentten oluşur. Çıkan aort (kalpten çıkan bölüm), arkus aorta (kol ve beyin damarları çıkar), inen aorta(sırttan başlayıp aşağı diyaframa girişe kadar olan kısım) ve abominal (karın boşluğundaki) aortadan oluşur. Çıkan aortadan kalbi besleyen koroner damarlar, arkus aortadan beyne ve kollara giden damarlar, inen aortadan omiriliğe , karın içindeki abdominal aortadan karaciğer, mide, bağırsaklar, dalak, böbreklere ve her iki bacağa giden dallar çıkar.

11350

Şekil III. Aortadan çıkan dallar

Normal aort çapı ne kadardır?

Aort çapı, yaş, cinsiyet, boy, ağırlık, ırk gibi faktörlere bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Genel olarak, normal aort çapı aort çıkışında en geniş olmak üzere, ortalama 2,5-3,7 arasında değişmektedir. Bu çap aort çıkışından itibaren gittikçe daralma gösterir ve abdominal aortada 2.5 cm civarına düşer.

Dr.İlhan Gölbaşı