KAROTİS (ŞAH DAMAR) HASTALIĞI

Karotis Arter Hastalığı ve nedenleri

Karotis arterler (Şah damarı) beynimizin beslenmesini sağlayan damarlar olup, sağ ve sol olmak üzere iki adettir. Vücudumuzda bütün atar damarlarımızı tutan damar sertliği olarak nitelendirilen ateroskleroz karotis damarlarımızı da tutmaktadır.

Karotis Arter Hastalığı Tanı ve Tedavisi

Hastalığın tanısı, hasta veya yakınlarından alınan bilgiler, hekim muayenesi ve laboratuar testler ile konulur. Hastanın şikayetleri ve risk faktörleri değerlendirilir.

İnme atakları

Çeşitli nedenlerle beyin kan akımının kesintiye uğramasına bağlı geçici veya kalıcı fonksiyon kayıpları gelişmektedir. Bu nörolojik fonksiyon kayıpları genel olarak inme (stroke) atakları olarak nitelendirilmektedir. Ataklar geçici olarak 24 saat içerisinde kendiliğinden kaybolmaktadır ve kalıcı olmaktadırlar.

Vertebrobaziler yetmezlik

Beyin dokusunun beslenmesinden sorumlu olan karotis, vertebral ve baziler arterler birbirleri ile bir ağ sistemi içerisinde bağlantılıdır.

Karotis plak yapısal özellikleri ve stabilizasyonu

Karotis arterdeki aterosklerotik plakların morfolojisi ve plak içeriği inme riskini belirlemede önemli bir faktördür. İnmelerin yaklaşık %15-20’sinden aterosklerotik plaktan gelişen emboliler sorumlu tutulmaktadır.