KAROTİS (ŞAH DAMAR) HASTALIĞI

KAROTİS ARTER HASTALIĞI VE NEDENLERİ

Karotis Arter Hastalıkları

Karotis arterler (Şah damarı) beynimizin beslenmesini sağlayan damarlar olup, sağ ve sol olmak üzere iki adettir. Vücudumuzda bütün atar damarlarımızı tutan damar sertliği olarak nitelendirilen ateroskleroz karotis damarlarımızı da tutmaktadır.

KAROTİS ARTER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİSİ

Hastalığın tanısı, hasta veya yakınlarından alınan bilgiler, hekim muayenesi ve laboratuar testler ile konulur. Hastanın şikayetleri ve risk faktörleri değerlendirilir.

KAROTİS PLAK YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE STABİLİZASYONU

KAROTİS PLAKLARI VE STABİLİZASYONU

Karotis arterdeki aterosklerotik plakların morfolojisi ve plak içeriği inme riskini belirlemede önemli bir faktördür. İnmelerin yaklaşık %15-20’sinden aterosklerotik plaktan gelişen emboliler sorumlu tutulmaktadır.

VERTEBROBAZİLER YETMEZLİK

Vertabrobaziler yetmezlik

Beyin dokusunun beslenmesinden sorumlu olan karotis, vertebral ve baziler arterler birbirleri ile bir ağ sistemi içerisinde bağlantılıdır.

İNME ATAKLARI

Çeşitli nedenlerle beyin kan akımının kesintiye uğramasına bağlı geçici veya kalıcı fonksiyon kayıpları gelişmektedir. Bu nörolojik fonksiyon kayıpları genel olarak inme (stroke) atakları olarak nitelendirilmektedir. Ataklar geçici olarak 24 saat içerisinde kendiliğinden kaybolmaktadır ve kalıcı olmaktadırlar.