PERİFERİK ARTER (ATAR DAMAR) HASTALIĞI

KRİTİK BACAK İSKEMSİ

Kritik bacak iskemisi bacak atardamar hastalığında son noktayı teşkil etmektedir. Genel olarak, iki haftadan uzun süren, istirahat ağrısı, ülser veya nekroz ile seyreden, yaşam ve bacak kaybına yol açabilen bir hastalık olarak tarif edilmektedir.

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI TEDAVİSİ

Periferik arter hastalığı bulunan kimselerin, sigara kullnımından vazgeçilmesi, tansiyon ve şekerin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Ayrıca hastalar Akdeniz mutfağı tarzında beslenmelidir ve düzenli egzersiz yapmalıdırlar.

DİYABETİK AYAKTA DAMAR TUTULUMU

Diyabetik Ayakta Damar Tutulumu

Diyabetik ayak, diyabete bağlı gelişen nörolojik ve damarsal proplemlerden kaynaklanan infeksiyon, ülserasyon ve derin doku harabiyeti ile karekterize bir hastalıktır.

BACAK ATARDAMAR TIKANIKLIKLARINDA EGZERSİZİN ÖNEMİ

bacak atardamar tıkanıklıklarında egzersizin önemi

Bacakları besleyen atardamarlarımızda yaş, sigara, diyabet, kötü beslenme, genetik gibi faktörlere bağlı darlık veya tıkanıklıklar gelişmektedir. Eğer istirahatte dahi ağrı mevcutsa, ayakta yara açılmışsa, kan akımını çabuk artıracak balon/ stent veya cerrahi tedavi uygulamak fayda sağlayacaktır.

BURGER HASTALIĞI

Burger hastalığı

Burger hastalığı kol ve bacaklarda hem atar ve toplar damarları tutan nadir bir hastalıktır. Burger hastalığında, kan damarlarının inflamasyonuna bağlı ödem ve damar içerisinde pıhtılaşma oluşur ve akım kesintiye uğratılır.

ATARDAMAR HASTALIKLARINDA KLİNİK VE TANI

atardamar klinik/tanı

Kalpten aort damarına gönderilen oksijenlendirilmiş temiz kan atardamarlar ile doku ve organlara ulaştırılır. Periferik arter hastalığında damar sertliği yani ateroskleroz’a bağlı olarak tıkanıklık gelişmektedir.