VARİS TEDAVİSİ

Detaylı bilgi için www.varis-tedavi.com web sitemizi ziyaret ediniz.

VARİSLERE, ETKİLİ VE ESTETİK DOKUNUŞLARLA TATLI VEDA

Varisler, ödem ve ciltteki değişiklikler bacaktan kirli kanı taşıyan toplardamarlarımızın hastalıklarına bağlı olarak gelişmektedirler. Bacakta üç çeşit toplardamar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi varislerin geliştiği yüzeyel toplardamarlar olup, hemen cildimizin altında seyrederler. İkincisi derin toplardamarlar olup bacak kaslarının ortasından seyrederler ve kirli kanın %90’nını taşırlar. Üçüncüsü ise derin ve yüzeyel damarları birleştiren toplardamarlardır.

Toplardamarlarımızın en önemli yapısal özelliği içlerinde yalnızca bacaktan kalbe doğru kan akımına izin veren kapakçıkların bulunmasıdır. Bu kapakçıklar kan yukarı hareket ederken açılırlar, kan geriye hareket ederse hemen kapanırlar.

Venous_valve_00013

Varisler nasıl gelişir?

Çok çeşitli nedenlere bağlı olarak bu kapakçıklardaki bozulmalar ve buna bağlı olarak kapakçıkların kapandıklarında kanı geriye doğru kaçırmalarına bağlı venöz yetmezlik gelişir. Venöz yetmezliğe bağlı bacakta oluşan yüksek basıncın etkisi ile de varisler, ödem ve cilt değişiklikleri gelişir.

Varisler, ayak veya el sırtı hariç, normale görülmeyen yüzeyel toplardamarların ve dallarının bacakta herhangi bir yerinde görünür hale gelmeleri varis olarak nitelendirilir.

Varisler citte kılcal varisler veya yüzeyel toplardamarın dallarından kaynaklanan büyük varisler şeklinde kendisini gösterebilmektedir.

Varis gelişiminde risk faktörleri nelerdir?

Varis gelişiminde, genetik faktörler, çok sayıda doğum yapılması, şişmanlık, ayakta uzun süre sabit durmayı gerektiren işlerde çalışma, antalya gibi sıcak iklimlerde yaşama etkili olmaktadır.

Varislerde Hangi şikayetler gelişir?

Bacaklarda genellikle tek taraflı ödem ve ayak bileği bölgesinde renkte koyulaşma ve ciltte sertleşme gibi bulgular görülür. Yüksek basıncın etkisi altında uzun yıllar kalan hastalarda ayak bileği bölgesinde egzema ve yaralar da görülmeye başlar. Bu bölge de kaşıntı ile birlikte ayak tabanlarında yanmalar gözükür. Ayrıca bu kişilerde kirli kanın bacakta göllenmesine ve zararlı metabolik atık maddelere bağlı bacaklarda kramplar gelişir. En rahatsızlık verici durum ise akşamları bacaklarda oluşan şiddetli ağrılardır.

Dollarphotoclub_45279314

Ciddi venöz yetmezliği ve varisleri olan hastalarda en korkulan durum, varisli damarlarda kanın göllenip pıhtı oluşumuna zemin hazırlamasıdır. Özellikle uzun seyehatlerden sonra pıhtı oluşumu ve buna bağlı akciğer embolisi en korkulan komplikasyonudur.

Varis Tanı ve tedavisinde yaklaşımlar nelerdir?

Hastalar genellikle yaşam kalitesi ve görüntüde çok ciddi bozulmalar başlayınca tedavi için müracat etmektedirler.

Hastalarda bacakta bulunan ağrı, ödem ve cilt değişiklikleri nedeniyle hangi bölüm tarafından tedavi edileceklerini tam olarak kavrayamazlar. Buna bağlı olarak, fizik tedavi, ortopedi ve cildiye gibi pek çok klinikten geçtikten sonra kalp damar cerrahisine müracat etmektedirler.

Kalp damar cerrahisinde öncelikle hastanın şikayetleri ve toplardamarları tam olarak değerlendirilmelidir. Kalpdamar cerrahı tarafından Doppler inceleme de yapılabilmelidir.

Kalp damar cerrahının kendi muayene ve Venöz Doppler ultrason bulguları, radyolog tarafından yapılan Venöz Doppler ultrason bulguları da göz önünde bulundurularak tedavi planlanlanmalıdır.

Hastaların Venöz Doppler incelemesinde eğer derin toplardamarlarda tıkanıklık saptanırsa yüzeyel toplardamarlardaki varislere dokunulmaz. Sekonder varis olarak nitelendirilen bu damarlar taşıyıcı olarak görev yapmaktadırlar.

Bacaklarda varis bulunan hastalara yapılan Venöz Doppler ultrasonda en sık rastlanılan bulgu, kasık bölgesinde derin toplardamardan yüzeyel toplardamara geri kaçaklardır.

Venöz Doppler esnasında hastaya ıkınma hareketi yaptırılarak toplardamar kan akımının durdurulması sağlanır. Bu aşamada kan aşağıya doğru hareket ederken kapakçıklar kapanır ve yalnızca yarım saniye kadar kan geriye hareket edebilir. Kapaklardan geriye 1 sn kaçak olursa hafif, 2sn olursa orta, 3sn olursa ciddi venöz yetmezlik var deriz.

Tedaviye, hastanın şikayetine, muayene bulgularına ve dopplerde çıkan sonuçların ciddiyetine göre karar veririz.

Tedavide çok çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. Hafif ödemi bulunan ve Venöz Dopplerde hafif kaçağı bulunan kimselerde yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi yeterli olabilmektedir.

Bacakta ciddi ödem veya varis bulunan kimselerde sıklıkla dopplerde ciddi kaçaklar eşlik eder. Bu hastalarda tedavide en önemli yaklaşım bu kaçakların ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için geçmişte 5-10cm kesiler yapılarak açık cerrahi yaklaşımlar uygulanmaktaydı. Günümüzde cerrahi tedavilerin yerini Lazer, radyofrekans veya yapıştırıcı gibi tedaviler almıştır. Kaçaklar ortadan kaldırıldıktan sonra cilt üzerindeki varisler mikro cerrahi ile 1mm’lik kesilerden ağrısız olarak çıkarılmaktadır. Hastalar bu tedaviler ile kozmetik bozukluk yaratan varislerden ve şikayetlerden kısa sürede kurtulurlar.

Eğer ayrıca bacaklarda kılcak varisler de varsa buna yönelik olarak 1 ay sonra köpük skleroterapi uygulanmaktadır. Bunda da deterjan kökenli sklerozan madde hava ile köpürtülerek daha fazla kılcak varise nüfuz etmesi sağlanır. Kılcal varislere yapılan birkaç enjeksiyonla köpüğün kılcal varis içerisine dolması sağlanır.Daha sonra damarda bir kaç aşamadan sonra, bir kaç ay içerisinde kılcal varisler kaybolurlar.

Bu tedavilerden sonra varisler veya şikayetler nüks edebilir mi?

Bu tedavilerden sonra nüks, kaçağın devam etmesine veya daha önceden kaybolmuş olan kaçağın tekrar ortaya çıkmasına bağlı gelişebilir. Bu durum lazer, radyofrekans veya yapıştırıcı tedavilerden sonra %2 oranında görülebilmektedir.

Sonuç olarak, ağrısız ve etkili yöntemler ile varislerimizden ve buna bağlı problemlerden %98 oranında, kısa sürede, kalıcı olarak kurtulabilmekteyiz.

Detaylı bilgi için www.varis-tedavi.com web sitemizi ziyaret ediniz.

Dr.İlhan Gölbaşı