ROBOTİK CERRAHİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Robotik cerrahinin genel olarak faydaları nelerdir?

Robotik kalp cerrahisi özellikle bayanlar açısından meme altında küçük kesi olması nedeniyle son derece kozmotik bir yaklaşımdır.

SAM_3027

  • Resim 1: Robotik cerrahi için 3cm'lik kesi

Robotik cerrahinin avantajları nelerdir?

  • Hastane kalış süresi çok kısalmakta,
  • Operasyon sonrası daha az ağrı proplemi olmakta
  • Daha az kana ihtiyaç duyulmakta
  • Operasyon sonrası standar cerrahide hastalara 2 ay yan yatmamalları söylenirken, robotik cerrahide bu süre 10 güne kadar inmektedir.
  • Operasyon sonrası çabuk iyileşme ve sosyal hayata hızlı dönüş olmaktadır.
  • Enfeksiyon ve benzeri komplikasyonlar daha az görülmektedir.
  • Hangi hastalarda robotik cerrahi uygulanmaktadır?

Robotik cerrahi küçük kesilerden yapılan kalp ameliyatları için kullanılmaktadır ve bunların daha kolay yapılmasına imkan sağlamaktadır. Kalp cerrahisi ameliyatlarının en fazla olduğu koroner bypass cerrahisi robotlar yardımıyla oldukça az yapılmaktadır. Bu yapılan hastaların tamamına yakını tek damar hastalarıdır. Aort kapak ameliyatları da anatomik ve teknik nedenlere bağlı robotla yapılması tercih edilmemektedir.

Robotik kalp cerrahisi esas olarak;

Robotik cerrahide ilerde hedeflenen yaklaşım nedir?

Günümüzde robotik kalp cerrahisi uygulamalarında ortalama göğüs duvarında 1cm'lik 4-5 delikten yerleştirilen aletler ile oparasyonlar gerçekleştirlmektedir. Şimdilerde ise her bir kol ve kameralar için olan giriş deliklerini teke düşürülmesi sağlayacak yeni robotlar kullanıma girmesi beklenmektedir.

da Vinci sPBeklenen robotik sistem

Robotların ilk çıkış felsefesi uzaktan kumanda edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesiydi. Yakın gelecekte, mesala Amerikadaki bir cerrahın robot konsolunu kullanarak Türkiyede ki bir hastayı ameliyat etmesi planlanmaktadır. Bizim yaptığımız robotik cerrahide ameliyat masası ile cerrahi konsol arasında 3-5 metre uzaklık ve kablo bulunmaktadır. Çok yakın gelecekte robotlar, bu kablolardan ve çok sayıdaki kollardan kurtulacak, çok uzaklardan ve tek girişten bu operasyonlar gerçekleştirilecektir.

Dr.İlhan Gölbaşı