Robotik cerrahinin faydaları nelerdir?

Özellikle bayanlar açısından meme altında küçük kesi olması nedeniyle son derece kozmotik bir yaklaşımdır,

SAM_3027

  • Resim 1: Robotik cerrahi için 3cm'lik kesi

Robotik cerrahinin avantajları nelerdir?

  • Hastane kalış süresi çok kısalmakta,
  • Operasyon sonrası daha az ağrı proplemi olmakta
  • Daha az kana ihtiyaç duyulmakta
  • Operasyon sonrası standar cerrahide hastalara 2 ay yan yatmamalları söylenirken, robotik cerrahide bu süre 10 güne kadar inmektedir.
  • Operasyon sonrası çabuk iyileşme ve sosyal hayata hızlı dönüş olmaktadır.
  • Enfeksiyon ve benzeri komplikasyonlar daha az görülmektedir.
  • Operasyonu gerçekleştiren cerrah ın oturarak yapması nedeniyle uzun süre yorulmadan operasyonu gerçekleştirmektedir.

Robotik cerrahi için mutlaka eğitim ve sertifika alınması gerekmektedir. Sertifikası olmayan kimselerin robotu kullanması mümkün değildir. Sertifika almak için öncelikle robotun genel teknik özelliklerinin bilinmesi, simülasyon ünitesinde el becerilerinin geliştirilmesi, kadavrada uygulama, vaka izleme ve hastada uygulamayı kapsamaktadır.

Hangi hastalarda robotik cerrahi uygulanmaktadır?

Robotik cerrahi küçük kesilerden yapılan kalp ameliyatları için kullanılmaktadır ve bunların daha kolay yapılmasına imkan sağlamaktadır. Kalp cerrahisi ameliyatlarının en fazla olduğu koroner bypass cerrahisi robotlar yardımıyla oldukça az yapılmaktadır. Bu yapılan hastaların tamamına yakını tek damar hastalarıdır. Aort kapak ameliyatları da anatomik ve teknik nedenlere bağlı robotla yapılması tercih edilmemektedir. Robotik cerrahi esas olarak kulakçıklar arası delikler ve mitrak kapak onarım ve değişi ameliyatlarında, triküspit ameliyatlarında tercih edilmektedir.

Robotik cerrahide ilerde hedeflenen yaklaşım nedir?

Şimdilerde her bir kol ve kameralar için olan giriş deliklerini teke düşürülmesi amaçlanmaktadır.

Dr.İlhan Gölbaşı