ROBOTİK CERRAHİ

ROBOTİK CERRAHİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Robotik cerrahinin genel olarak faydaları nelerdir?

Robotik kalp cerrahisi özellikle bayanlar açısından meme altında küçük kesi olması nedeniyle son derece kozmotik bir yaklaşımdır.

ROBOTİK CERRAHİ NEDİR?

Robotik Cerrahi Nedir?

Büyük kesiler ile yaptığımız açık cerrahiler yerine, küçük kesilerden gönderilen 3 boyutlu kamera eşliğinde, cerrahi aletleri taşıyan robot kollarının uzaktan konsol ünitesinden kumanda edilerek cerrahinin gerçekleştirilmesidir.

ROBOTİK MİTRAL CERRAHİ SONUÇLARI (HEKİMLER İÇİN)

Cleveland klinik'ten Gillinov ve ark., Robotik primer mitral kapak cerrahisi geçiren ilk 1000 hastada kısa süreli sonuçlar bildirdiler. İki hasta dışında bir hastada (bir mitral darlık ve bir fibroelastom) ciddi mitral yetersizliği vardı.