MİTRAL KAPAK TAMİRİ DEĞİŞİME GÖRE NİÇİN ÇOK AVANTAJLIDIR?

Mitral kapak tamiri değişime göre niçin çok avantajlıdır?

Mitral yetmezliğine yönelik olarak iki türlü cerrahi girişim uygulanmaktadır. Bunlar; kapak replasmanı ve onarımı yöntemleridir. Kapak replasmanı: mitral kapakçığın çıkarılarak yerine biyolojik veya mekanik bir kapağın takılmasıdır. Biyolojik kapakçıkların ömürlerinin 10-15 yılla sınırlı olması nedeniyle genellikle 65 yaş üzerinde tercih edilmektedir.

Mekanik kapakçıkların ömür sınırlamaması söz konusu değildir. Bu kapakçık takılan hastalarda ise ömür boyu kan sulandırıcı, pıhtı önleyici ilaç kullanımı gerekmektedir. Bu ilaç kullanımında ise sürekli kan düzeyi takipleri yapılmalıdır. İlacın yetersiz kullanımında pıhtı oluşurken, fazla kullanımında ise kanamalar gündeme gelmektedir. onarımında ise kapak yapısı düzeltilerek kaçak ortadan kaldırılır. Kapakçığı tutan adeleler yerinde kaldığı için kalp fonksiyonları daha iyi korunur. Tamir sonrası kapak değiştirilen hastalarda kullanılan kan sulandırıcı ilaçlara ihtiyaç duyulmaz.

Ülkemizde mitral yetmezliği bulunan hastaların %30-40’ı tamire uygun bulunmamaktadır. Bu hastaların önemli kısmında romatizmal tutuluma bağlı gelişen kaçaklardır. Bunlarda kapakçıklardaki kalınlaşma ve kireçlenmelere bağlı kapak onarımı başarılı olmamaktadır. Ancak geri kalan dejeneratif mitral yetmezliklerinde tamirlerin başarı oranı oldukça yüksek olmaktadır. Dejeneratif mitral yetmezliğinin önemli kısmında mitral arka yaprakçığın orta kısmındaki sarkmalar neden olmaktadır. Buna yönelik yapılan cerrehi onarımlarda başarı oranı %90-100’e yakındır.

Ancak hem ön hemde arka yaprakçığı içine alan ve mitral halkanın çok genişlemiş olduğu sarkmalarda başarı oranı düşmektedir.

Mitral yetersizliğin önemli nedenlerinden birisi de kapakçıkları tutan adeleyi besleyen damarlardaki daralma veya tıkanıklıklara bağlı yetmezliklerde de kapak onarımları faydalı olabilmektedir.

Mitral kapak onarımları sağ meme altından 3-5cm’lik küçük kesilerle minimal invaziv cerrahi teknikle yapılmaktadır. Yine meme altından robot yardımı ile küçük kesilerden kapak onarımı yapılmaktadır.

Kapak onarımları ciddi cerrahi maharet ve tecrübe gerektirmekte olup, aynı kapak problemini pek çok cerrah farklı cerrahi teknik ile çözmektedir. Cerrahi tekniklerdeki farklılıklara ragmen sonuçları benzerlik göstermektedir. Önemli olan onarılabilecek kapakların değiştirilmeden onarılmasıdır.

Dr.İlhan Gölbaşı