MİNİMAL İNVAZİV AORT KAPAK REPLASMANI

Aort kapağı akciğerden temizlenerek kalbin sol kulakçığına gelen kan bütün vücuda pompalanmak üzere sol karıncığa gelir. Sol karıncık kasılarak içindeki kanı aort damarı içerisine aort kapağından geçirerek gönderir ve kalp gevşeme fazına girer.

Bu fazda aort damarından kalp içerisine kan akışını önlemek için aort kapakçıkları hemen kapanır. Aksi takdirde kalp içerisine geri dönüş engellenmediği taktirde kalbin yükü artar ve kısa sürede kalp yetmezliği gelişir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak geri kaçışın gelişmesine aort yetmezliği denilmektedir ve kalpte bozulmaya neden olan geri kaçaklarda aort kapağına yönelik cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Benzer şekilde başta romatizmal ateş olmak üzere pek çok nedene bağlı olarak aort kapakçıkta daralmalar da gelişebilmekte ve kalpten aort kapağına geçişi güçleştirmektedir ve buna bağlı olarak da kalp yetmezliği gelişmektedir. Bu durumda da cerrahi tedavi gerekmektedir.

Cerrahi seçenekler

Aort kapağının ileri derecede hasta olduğu durumlarda cerrahi tedavi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Bunda doku veya mekanik kalp kapakları kullanılmaktadır. Bu kapakların seçiminde hastanın yaşı ve kan sulanıdırıcı ilaç kullanımı göz önünde bulundurulmaktadır.

Kapak değiştirilme (replasman) operasyonlarında normal standart cerrahide göğüs ön duvarına yaklaşık 20cm civarında cilt kesisi ve alttaki göğüs kemiğinin tamamı kesilerek operasyon gerçekleştirilir. Günümüzde bu standart tekniğe alternative yeni daha küçük kesilerde gerçekleştirilen cerrahi işlemler geliştirildi. Bu yeni teknikler sayesinde hem kozmetik fayda sağlarken hemde daha kısa sürede iyileşmeyi sağladı.

Göğüs ön duvarına küçük kesi ile (Mini-sternotomi) yaklaşım:

Göğüs ön duvarına yaklaşık 5-8cm’lik kesi yapılarak kapak replasmanı gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşımla göğüs ön duvarında küçük bir kesinin olması nedeniyle kozmotik açıdan çok faydalı olmaktadır. Ayrıca bu hastalar çok kısa sürede iyileşmektedirler.

IMG_2177

Göğüs yan duvarından (mini-torakotomi) küçük kesi ile yaklaşım

Göğüs yan duvarından sağ taraf kaburgalar arasından yaklaşık 5-8cm’lik kesilerden kapak değiştirilmesi sağlanmaktadır. Bu teknikte açık kalp pompasına giriş kasık bölgesinden atar ve toplardamara girilerek sağlanmaktadır.

Her iki küçük kesiden yapılan cerrahilerde temel avantajlar:

  • Daha az kan kaybı
  • Göğüs ön duvarında gelişebilecek komplikasyonlarda azalma
  • Daha kısa sürede iyileşme ve daha az hastanede kalma
  • Daha küçük yara izi ve daha iyi kozmotik görünüm

Uygunluk

Genel olarak hastaların %85-90’ı bu teknik için uygun yapısal özelliklere sahiptirler. Bunlar genel olarak, kalp fonksiyonlarına, göğüs anatomisine ve birlikte eşlik eden başka hastalıkların varlığına bağlı olarak değişmektedir. Burda karar verilmesi gereken en önemli konuların başında biyolojik veya mekanik kapak seçimi gelmektedir. Biyolojik kapakların ortalama ömrü yaklaşık 7-15 olarak değişirken mekanik kapaklarda bir sınırlama söz konusu değildir. Bundan dolayı biyolojik kapaklar genellikle 70 yaş üzerinde tercih edilmektedir. Mekanik kapak kullanımında ise mutlaka ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanılması gerekmektedir. Biyolojik kapaklarda kan sulandırıcı ilaç kullanımı gerekmemektedir.

Dr.İlhan Gölbaşı